کشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبی

گروه عکس الف،   3990521035

ماموران فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی طی ۴ عملیات جداگانه در ۴۸ ساعت گذشته ۱۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی را کشف کردند که در این عملیات‌ها ۷ نفر دستگیر و ۳ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

کشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف محموله مواد مخدر در خراسان جنوبی
ابر آروان

آخرین عناوین