سیل و رانش زمین در کره جنوبی

گروه عکس الف،   3990520155

وقوع سیل و رانش زمین در کره جنوبی دستکم به مرگ ۳۰ تن و ناپدید شدن ۱۲ نفر منجر شده و خسارات مالی قابل توجهی بر جای گذاشته است. مقامات کره جنوبی برای ۲۴ منطقه در این کشورهشدارهای رانش زمین صادر کرده اند.

سیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبیسیل و رانش زمین در کره جنوبی
ابر آروان

آخرین عناوین