بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید

گروه عکس الف،   3990520154

از همان روزهای آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، بیمارستان کودکان مفید بخش کرونای خود را فعال کرد و آماده پذیرش کودکان مبتلا به کرونا شد. اما رعایت نکات بهداشتی توسط مردم باعث شده بود کمتر کودکی به این ویروس مبتلا شود. رفته رفته و با بازگشت به زندگی روزمره، آمار مبتلایان به کرونا افزایش یافت و این بار خطر بیشتری کودکان را تهدید کرد، تا جایی که امروز تخت‌های بخش کرونا پُر شده و ظرفیتی برای پذیرش وجود ندارد.

بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید بخش کرونا بیمارستان کودکان مفید
ابر آروان

آخرین عناوین