رییس قوه قضاییه: هر طرح اقتصادی باید با بررسی کارشناسانه همراه باشد

گروه ویدئو الف،   3990520115

حجت السلام رئیسی در جلسه شورای قوه قضائیه درباره بررسی طرح های اقتصادی سخن گفتند.

ابر آروان

آخرین عناوین