تصاویر جدید از عمق ویرانی ناشی از انفجار بیروت

گروه ویدئو الف،   3990519085

انفجار انبار نیترات آمینیوم در بندر بیروت، لبنان در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ اتفاق افتاد باعث کشته، زخمی و مفقود شدن تعداد زیادی از مردم این شهر شد. شدت این انجار به قدر زیاد بود که تا شعاع چند کیلومتر آثار تخریب در این شهر دیده می‌شود. تحقیقات هنوز در این باره در حال انجام است و احتمال خربکاری نیز تا حد زیادی وجود دارد.

ابر آروان

آخرین عناوین