بیروت در آزادی

گروه عکس الف،   3990516002

شامگاه چهارشنبه ۹۹/۵/۱۵ برج آزادی تهران در پی انفجار بندر بیروت و به نشانه همدردی مردم ایران با مردم لبنان، به رنگ پرچم این کشور درآمد. عکس: مهدی مریزاد/فارس

بیروت در آزادی
بیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادیبیروت در آزادی
یکتانت

آخرین عناوین