اظهارات خضریان درباره مدیریت هفت تپه

گروه ویدئو الف،   3990513051

خضریان، نماینده مجلس: از زمان تحویل شرکت هفت تپه به آقای اسدبیگی بدهی‌ها را کاهش ندادند بلکه در مواردی افزایش بدهی را مشاهده می‌کنیم/به صورت غیرقانونی زمین‌هایی که برای شرکت بوده است را اجاره دادند.

ابر آروان

آخرین عناوین