ایده جالب عصرجدید برای پر کردن جای خالی تماشاگران

گروه ویدئو الف،   3990512050

احسان علیخانی در برنامه عصر جدید با پخش صوت‌هایی جای خای تماشاگران را به این شکل که می‌بینید پر کرد.

ابر آروان

آخرین عناوین