برداشت گندم از مزارع کرمانشاه

گروه عکس الف،   3990503048

حدود ۳۰۱ هزار هکتار گندم دیم و بیش از ۹۱ هزار هکتار گندم آبی در استان کرمانشاه کشت شده و پیش بینی می‌شود با وجود خسارات رخ داده در اثر بارندگی‌های شدید و تگرگ، ۸۷۰ هزار تنی گندم از مزارع سطح استان برداشت شود. عکس: نسرین توحیدی زاده/ فارس

برداشت گندم از مزارع کرمانشاه
برداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاهبرداشت گندم از مزارع کرمانشاه
ابر آروان

آخرین عناوین