حسینی: کره‌ای‌ها به فکر آینده خود در ایران باشند/ اقدام سئول ناشی از فشار آمریکا است

گروه جهان الف،   3990425007

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر این که اقدام کره جنوبی در عدم پرداخت بدهی های خود به ایران ناشی از فشارهای آمریکا است، گفت: کره‌ای‌ها به فکر آینده خود در ایران باشند.

دیاکو حسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره خودداری کره جنوبی از پرداخت بدهی خود به ایران، گفت: کره ای ها به دلایلی که مشخص بوده و متاثر از فشارهای آمریکا است با این استدلال که پول ها به دلار است و به دلیل تحریم ها نمی توانند در اختیار ایران قرار دهند از پرداخت بدهی خود، خودداری می کنند.

وی تصریح کرد: حتی طرف ایرانی اعلام کرده که کالاهای کره ای خریداری می کند که به این در خواست هم پاسخ نداده اند در واقع به نظر می رسد قصد همکاری ندارند.

این کارشناس ارشد مسایل استراتژیک همچنین بیان کرد: یکی از اقداماتی که می توان انجام داد پی گیری حقوقی است که این مساله از سوی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در حال انجام است.

حسینی تصریح کرد: مهم تر از این مساله، موجی است که در جامعه نسبت به تحریم کالاهای کره ای انجام می شود و می تواند در آینده به عمق روابط دو کشور آسیب بزند که بازسازی آن دشوار خواهد بود. کره ای ها به لحاظ قدرت نرم جایگاه خوبی دارند که با این اقدام مخدوش می شود. البته تصور می کنم این واکنش ها طبیعی است و در شرایط کرونا که جامعه را در گیر کرده این اقدام کره جنوبی به نوعی مشارکت در آسیب رساندن به مردم ایران است.

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: اکنون کره ای ها باید تصمیم بگیرند که به فشارهای آمریکا تن دهند یا مستقل عمل کنند. در واقع کره ای ها هستند که باید به فکر آینده خود در اقتصاد ایران باشند.

وی همچنین اظهار کرد: صرف نظر از بحث های رسانه ای که در ایران تاثیر کمتری دارد، ابعاد بین المللی می تواند موثر باشد زیرا کره ای ها هیچ استدلالی ندارند و به نظر می رسد زمینه خوبی است که از طریق NGO ها و سازمان های مرتبط این مساله پی گیری شود. 

این کارشناس ارشد مسائل استراتژیک تاکید کرد: مهم تر از این ها، این کره ای ها هستند که باید تصمیم بگیرند زیرا اقدامات آن ها می تواند در آینده روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی، موثر باشد چه بسا تجار و مصرف کنندگان کالاهای آن ها نسبت به عملکردشان بدبین می شوند و آن ها از بازار ایران به لحاظ اقتصادی حذف می شوند دلایل سیاسی هم که جای خود دارد بنابراین همه این ها بستگی به اقدامات کره ای ها دارد.