دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی

گروه عکس الف،   3990424106

در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر در حال برگزاری است.متهمان این پرونده به بهانه واردات کالا از بانک ارز گرفته اند که در بازار آزاد فروخته شده است. قاضی زرگر در آغاز دادگاه گفت: دولت وظیفه دارد صلاحیت افرادی که قرار است از بیت المال برای ایجاد شغل استفاده کنند بررسی کند.

دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یوروییدادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی
ابر آروان

آخرین عناوین