تکنیک «زانو روی گردن» پلیس آمریکا/ اینبار سیاهپوستی دیگر

گروه ویدئو الف،   3990424100

انتشار فیلم جدیدی که نشان می‌دهد یک افسر پلیس آمریکایی زانویش را روی گردن یک فرد سیاه‌پوست قرار داده موجب خشم عمومی در فضای مجازی شده است. این ویدئو را نخستین بار حساب توئیتری جنبش «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» منتشر کرده است. این جنبش یادآوری کرده اعمال همین روش توسط یک افسرسفیدپوست دیگر به مرگ «جورج فلوید» منجر شده است.