ژنزال صهیونیستی: در جهانی که ایران مسلط بر خاورمیانه باشد ما جایی نداریم

گروه ویدئو الف،   3990424070

ژنرال افراییم سنه وزیر سابق رژیم صهیونیستی درباره قدرت نظامی و استراتژیک ایران گفت: در جهانی که ایران مسلط بر خاورمیانه باشد ما جایی نداریم.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین