ضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایر

گروه عکس الف،   3990424036

حسن خرسند معاون خدمات فرودگاهی ایران‌ایر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هواپیماها هر شب پس از آخرین پرواز خود ضدعفونی می‌شوند و این عملیات مجددا ۲۴ ساعت بعد انجام می‌گیرد. طبق دستور سازمان هواپیمایی کشوری دو ردیف صندلی آخر هر هواپیما خالی می‌ماند و اگر فردی مشکوک به ویروس کرونا باشد در طول پرواز به دو ردیف آخر منتقل می‌شود.

ضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایرضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایر
ابر آروان

آخرین عناوین