سختی هایی که علامه امینی برای نگارش "الغدیر" کشید

گروه ویدئو الف،   3990423006

حجت السلام سید مصطفی میرلوحی عضو هیات امنای جامعه الامام صادق (ع) با حضور در خبرگزاری فارس گفت: وظیفه هرکدام از ما احیای غدیر با قلم، بیان و جان است.