سفر به عمق آب‌ها

گروه عکس الف،   3990422152

کوسه‌ها بیش از ۴۰۰ میلیون سال است که در آب‌های اقیانوس‌ها و دریاهای کره زمین فرمانروایی می‌کنند، اغلب گونه‌های کوسه ماشین‌های شکار هستند و در رأس چرخه غذایی دریاهای زمین قرار دارند. این روزها نسل انواع کوسه‌ها در خطر انقراض قرار گرفته است. در این گزارش از کوچکترین تا بزرگترین کوسه‌ها را ببینید.