در دهمین جلسه دادگاه طبری چه گذشت؟

گروه ویدئو الف،   3990422133

در دهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری، وکیل وی ضمن انتقاد از پوشش رسانه‌ای دادگاه، ارتباط موکلش را نیز با «محمد انوشه» تکذیب کرد؛ در ادامه گزارش کامل دادگاه را ببنید.

ابر آروان

آخرین عناوین