مقایسه میانگین سنی کشورها با متوسط جهانی

گروه ویدئو الف،   3990422039

امروزه نرخ زاد و ولد در کشورهای پیشرفته جهان کاهش چشمگیری دارد و میانگین سنی آن‌ها در حال افزایش است؛ در واقع طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی می توان گفت که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت افراد بالای ۶۰ سال جهان به حدود ۲ میلیاد نفر خواهد رسید.

ابر آروان

آخرین عناوین