اعمال نفوذ مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی پیرامون فساد ارزی

گروه ویدئو الف،   3990421105

فیلمی از اعمال نفوذ مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی پیرامون تخصیص چندین میلیون دلار ارز دولتی جهت واردات شکر برای اسدبیگی که در دادگاه نمایش داده شد

ابر آروان

آخرین عناوین