لحظه خرد شدن قایق تفریحی پس از برخورد با پل

گروه ویدئو الف،   3990421062

طغیان کردن یک رودخانه در چین، باعث بروز سانحه برای قایق تفریحی شد. یک قایق تفریحی گرفتار در رودخانه طغیان کرده، پس از برخورد با پل، دچار سانحه شد. تنها سرنشین این قایق با اندکی آسیب دیدگی از خطر مرگ گریخت.

ابر آروان

آخرین عناوین