برداشت انگور در شهرستان کارون

گروه عکس الف،   3990418182

روستای غزاویه بزرگ در ۱۰ کیلومتری اهواز و در شرق رودخانه کارون، سرزمین تاکستان‌های همنشین نخلستان است. بیشتر مردم در غزاویه کشاورزی می‌کنند و باغ دارند. محصول تولیدی تاکستان‌های شهرستان کارون، غوره، انگور عسگری و سلطانی است. عکس: محمد آهنگر/ فارس

برداشت انگور در شهرستان کارون
برداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارونبرداشت انگور در شهرستان کارون
ابر آروان

آخرین عناوین