کرونا، خیابان‌های «بلگراد» را به صحنه جنگ تبدیل کرد

گروه عکس الف،   3990418117

درگیری میان معترضان به تشدید قوانین قرنطینه با نیروهای امنیتی، خیابان‌های پایتخت صربستان را به صحنه جنگ و خشونت تبدیل کرد. راشاتودی نوشت، اعتراضات احتمالاً به دلیل محدودیت‌های کرونایی آغاز شد اما انگیزه معترضان ظاهراً مربوط به نارضایتی از دولت می‌شود.

ابر آروان

آخرین عناوین