تاریخ هرگز ترامپ را فراموش نمی‌کند

مهرداد رادمهر، گروه تعاملی الف،   3990417054
تاریخ هرگز ترامپ را فراموش نمی‌کند

خداوند به  ایشان عمر نوح عطا کند ...
زیرا این عالیجناب، با شخصیتی بی بدیل و تکرار نشده؛  تفکر اصلی  و عملکرد حاکمیت خویش را که در حقیقت به بیداری مردم انجامید و می انجامد، چنان بی باکانه و نترس و  با صراحت لهجه  افشاء و معرفی کرد که در تاریخ آمریکا واقعاً بی سابقه است.

ترامپ در مدت کاری خویش در کاخ سفید توانست اصلیت و مفهوم واقعی و یا پشت پرده گهواره دموکراسی غربی, حقوق بشر, آزادی و برابری  و عدالت انسانی آمریکا را  چنان به درستی معرفی کند که جهان امروز شاهد سرازیر شدن مفاهیم دروغین حقوق مساوی و دموکراسی قلابی از نوع غربی آن هستند.

ترامپ در اصل با  تعریف واقعی از حقوق بشر, عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی, برادری از نوع غربی آن؛ علیرغم  انجام این همه جنایت‌های بزرگ، ظالمانه و شیطانی خود در خاوریمانه و نسبت به مردمان خاورمیانه؛  از خود خدمتی بزرگ به جا گذاشت, کمکی بزرگ به ما خاورمیانه‌ای‌ها کرد  تا  این قدر سرگشته، حیران  و حسرت به دل سراب زندگی در  سرزمین آمریکا نباشیم. ترامپ ما و جهان ما را از خواب بیدار کرد, ولی مشکل اساسی ما  جهان سومی‌ها این است که ما خود نمی‌خواهیم از خواب سنگین بیدار شویم، زیرا هنوز هم معتقد به دموکراسی دروغین و کاغذی از نوع آمریکایی آن هستیم.

امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، خود ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي‌كنيم و بسته به منافع ملي ما در هر زمان، دوست و دشمن ما ایرانی‌ها مي‌توانند تغيير كنند. بايد این حقیقت را همه ما بدانيم كه تنها ياور ما در هر زمان؛  ملت ايران است. حالا بايد راه‌هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت بزرگ در آشتي، صلح و صفاي كامل به سر ببريم. باید در سایه اسلام ناب؛  هويت ملي و ایرانی خود را با غرور بازيابي كنيم. هویت ملی تنها عاملي است كه اين ملت را تا امروز زنده نگه داشته است و محرک اصلی ما برای پیشرفت و تعالی سرزمین ما ایران جاویدان است.
اگر همه ما ایرانی‌ها از منیت و سودجویی فردی دوری جوییم, و منافع ملی و رفاه و عدالت اجتماعی را اولویت اصلی مان قرار دهیم و بخواهیم از استعدادهاي ناب سرزمین‌مان ایران و هر فرد ایرانی به گونه‌اي درست بهره بگيریم،  ایران همان بهشت موعود مي‌شود كه همه مي‌خواهیم.