بهانه‌های عجیب برای ماسک نزدن

گروه ویدئو الف،   3990417042

با توجه به توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی کشور همچنان افرادی هستن با آوردن بهانه‌های عجیب از این کار امتناع می‌کنند.