اعتراضات علیه نژادپرستی مصادف با روزهای سالگرد استقلال آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990416065

هزاران نفر از مردم نیویورک آمریکا بر علیه نژادپرستی اعتراض کردند.

ابر آروان

آخرین عناوین