دولت افغانستان ۴۰۰ زندانی دیگر طالبان را آزاد می‌کند

گروه جهان الف،   3990415165

دولت افغانستان ۴۰۰ زندانی دیگر طالبان را آزاد می‌کند تا به گفته سخنگوی دولت کابل روند برای گفتگوهای صلح هموارتر شود.

به گزارش مهر به نقل از صدای افغان، دولت افغانستان اعلام کرده است که در راستای اقدامات لازم برای آغاز مذاکرات صلح، ۴۰۰ زندانی دیگر طالبان را آزاد خواهد کرد.

در این ارتباط، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت ۴۰۰ زندانی طالبان را از زندان آزاد می‌کند.

او به رسانه‌ها گفته است که این اقدام برای تسهیل در روند صلح و آغاز مذاکرات داخلی صورت می‌گیرد.

با آزاد شدن ۴۰۰ زندانی طالبان توسط دولت کابل، تعداد زندانیان آزاد شده این گروه به حدود ۴۵۰۰ تن خواهد رسید.

طالبان نیز گفته است که تاکنون بیش از ۶۰۰ زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده است، اما مقام‌های دولتی می‌گویند که برخی از این افراد که از سوی طالبان آزاد شدند، غیرنظامی هستند.

قرار است، پنج هزار زندانی گروه طالبان در قبال آزادی زندانیان دولتی افغانستان از زندان‌های طرفین آزاد شوند.

دولت افغانستان امیدوار است با آزادی زندانیان طالبان، مسیر آغاز مذاکرات صلح با این گروه به منظور آتش بس و پایان جنگ و درگیری در این کشور هموار شود.