دفاعیات متهم «طبری» از اتهام اخذ املاک میلیاردی به عنوان رشوه

گروه ویدئو الف،   3990409062

بخشی از دفاعیات اکبر طبری در ششمین جلسه دادگاه، او به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است.

ابر آروان

آخرین عناوین