المیادین؛ ترکیه یکی از حامیان مالی اغتشاشات در لبنان

گروه جهان الف،   3990407154

یک منبع امنیتی لبنانی به المیادین اعلام کرد که ترکیه یکی از حامیان مالی اقدامات تخریبی در بیروت است.

به گزارش مهر، یک منبع امنیتی لبنانی به المیادین اعلام کرد که ترکیه یکی از حامیان مالی اقدامات تخریبی در بیروت است.

این منبع امنیتی بیان کرد: بیش از ۴۰ نفر که آماده اقدامات خرابکاری و اغتشاش در لبنان بودند بازداشت شدند. این افراد تحت بازجویی به سر می برند و هم در میان آنها لبنانی وجود دارد و هم افرادی که تابعیت کشورهای عربی از جمله سودانی، سوری و فلسطینی دارند.

منبع مذکور تاکید کرد: بازداشت شدگان به گرفتن پول به منظور ایجاد هرج و مرج در بیروت اعتراف کرده اند. ترکیه یکی از حامیان گروههای خرابکار در بیروت بوده است.