بازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلی

گروه عکس الف،   3990404133

پس از چند ماه تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران، سالن‌های سینما بازگشایی شده‌اند تا با حفظ فاصله‌گذاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بتوانند دوباره اشتیاق علاقه‌مندان فیلم و سینما را به سالن‌ها بازگردانند. با موافقت تهیه‌کنندگان این فیلم‌ها، از امروز (چهارشنبه، ۴ تیر) سینماها رسما بازگشایی شدند. عکس؛ منا هوبه‌فکر/ ایسنا

بازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلی
بازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلیبازگشایی سینماها پس از چندماه تعطیلی