تصاویری دیده نشده از اتاق عملیات انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی

گروه ویدئو الف،   3990331026

تصاویری از اتاق عملیات شلیک سامانه سوم خرداد به سمت پهپاد متجاوز آمریکایی را ببینید.

آخرین عناوین