سامان دادن به وضعیت بازار خودرو با ابزار مالیات

گروه اقتصادی الف،   3990327056

یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای سامان دادن به وضعیت فعلی بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از قیمت فروخته شده در بورس کالا و قیمت مصوب کارخانه است.

سامان دادن به وضعیت بازار خودرو با ابزار مالیات

به گزارش فارس، بعد از خروج آمریکا از برجام، صنعت خودروسازی کشورمان دچار محدودیت های زیادی شد و به همین دلیل، شاهد کاهش حدود 50 درصدی تولید خودرو در سال 98 نسبت به سال 96 هستیم. 

با توجه به همین موضوع، قیمت خودروهای تولید داخل در بازار آزاد در برخی موارد تا 2 برابر قیمت مصوب کارخانه رسیده است. همین امر سبب شده است تا شاهد تشدید تقاضاهای سرمایه ای در بازار خودرو باشیم و فاصله بسیار زیادی بین عرضه و تقاضا در این بازار ایجاد شود.

کارشناسان راهکارهای مختلفی برای سامان دادن به وضعیت فعلی بازار خودرو پیشنهاد می‌دهند که یکی از مهمترین آنها، عرضه خودرو در بورس کالا و اخذ مالیات از قیمت فروخته شده در بورس کالا و قیمت مصوب کارخانه است.  

در صورتی که این راهکار اجرایی شود، با توجه به اینکه متوسط اختلاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد خودروهای ساخت داخل حدود 47 میلیون تومان است و میزان تولید خودرو در کشور حدود 850 هزار دستگاه در سال است، مجموعا  40 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می شود. در نتیجه، اگر قیمت نوسازی هر اتوبوس را 3 میلیارد تومان درنظر بگیریم، با استفاده از منابع ایجاد شده از اجرای این پیشنهاد، می توان سالانه 14 هزار اتوبوس فرسوده که برابر با کل اتوبوس شهری های فرسوده سیستم حمل ونقل عمومی کشور است، جایگزین کرد.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است: