حضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورز

گروه عکس الف،   3990325208

جمعی از سینماگران پس انتشار خبر فوت استاد محمدعلی کشاورز پیشکسوت سینما و تلویزیون برای عرض تسلیت به خانواده ایشان به منزل آن مرحوم رفتند. عکس؛ بهنام توفیقی/ مهر

حضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورز
حضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورزحضور جمعی از سینماگران در منزل مرحوم کشاورز
ابر آروان

آخرین عناوین