بازار تهران در روزهایی کرونایی

گروه عکس الف،   3990322078

با گذشت بیش از سه ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور کماکان این ویروس زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است.بازار تهران نیز به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز اقتصادی کشور از این قاعده مستثنا نمانده است و روزهای شلوغی را سپری می کند./ عکس از تسنیم

بازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کروناییبازار تهران در روزهایی کرونایی
ابر آروان

آخرین عناوین