انتقاد تند طنزپرداز آمریکایی به شلیک پلیس به سمت مردم

گروه ویدئو الف،   3990318075

طنزپرداز آمریکایی ضمن حمایت از تظاهر کنندگان به شلیک پلیس به سمت مردم انتقاد کرد.

ابر آروان

آخرین عناوین