فیلم بخشی از نخستین دادگاه «اکبر طبری» و «بیژن قاسم‌زاده»

گروه ویدئو الف،   3990318067

دادگاه رسیدگی به اتهامات پولشویی و جعل سند اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در حال برگزاری است.

ابر آروان

آخرین عناوین