سخنان وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس

گروه ویدئو الف،   3990318057

فرهاد دژپسند وزير اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم

ابر آروان

آخرین عناوین