تظاهرات هزاران نفری علیه نژادپرستی در آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990318040

تصاویر هوایی تظاهرات هزاران نفری مردم علیه نژادپرستی در شهر فیلی در ایالت نبراسکای آمریکا