آتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قم

گروه عکس الف،   3990317152

ظهر شنبه ۱۷ خردادماه، باغ و فضای سبز حوزه علمیه خواهران جامعه الزهرا قم آتش گرفت که با توجه به وسعت آتش با اعزام ۱۰ دستگاه خودروی سنگین آتش نشانی این حریق پس از دو ساعت اطفاء شد. عکس؛ احمد ظهرابی/ ایسنا

آتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قم
آتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قمآتش سوزی باغ و فضای سبز جامعه الزهرا قم
ابر آروان

آخرین عناوین