سخنان غم‌انگیز یک سیاهپوست درباره نژادپرستی در آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990317129

سخنان تامل برانگیر یک فعال اجتماعی سیاهپوست در جمع سیاهپوستان معترض به نژادپرستی در آمریکا را می‌بینید.

ابر آروان

آخرین عناوین