جمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالا

گروه عکس الف،   3990315057

در این گزارش تصاویری از جمع آوری زباله‌های ریخته شده در دریاچه آتیتلان را مشاهده می‌کنید، دریاچه آتیتلان یکی از زیباترین دریاچه‌ها و با عمق ۳۴۰ متر، عمیق‌ترین دریاچه آمریکای جنوبی است که در نزدیکی کوه سیرا مادری در جنوب غربی گواتمالا قرار دارد. در اطراف این دریاچه سه کوه آتشفشانی قرار دارد. عکس؛ مهر

جمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالا
جمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالاجمع‌آوری زباله‌های شناور در گواتمالا
ابر آروان

آخرین عناوین