حقیقت همیشه زنده

گروه عکس الف،   3990314040 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

یاد و نام امام راحل(ره) نه تنها در بین مردم ایران بلکه در میان تمامی ملت های آزاده جهان زنده و جاوید است/مهر

حقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زندهحقیقت همیشه زنده
ابر آروان

آخرین عناوین