شکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهند

گروه عکس الف،   3990314011

لاله‌های واژگون در مراتع سهند با ذوب شدن برف‌ها شکوفا می‌شوند و دوران گل‌دهی آنها از خردادماه به‌مدت یک ماه است. در دامنه‌های سهند این گل به سه رنگ قرمز، نارنجی و زرد دیده می‌شود.ارتفاع این گل ۱۲۰ سانتی‌متر است و به‌خاطر گل‌های سر به زیرش گل اشک هم نامیده می‌شود. عکس: احمد طالبی/ فارس

شکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهند
شکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهندشکوفه دادن سربه زیرترین گل ایرانی در دامنه سهند
ابر آروان

آخرین عناوین