رزمایش برکت امام خمینی(ره)

گروه عکس الف،   3990313100

رزمایش برکت امام خمینی (ره) سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ با حضور حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)رزمایش برکت امام خمینی(ره)
ابر آروان

آخرین عناوین