حمله وحشیانه پلیس آمریکا به خبرنگاران

گروه ویدئو الف،   3990313074

روایت عکاسی که در جریان اعتراضات به نژادپرستی در آمریکا در حال تهیه گزارش خبر مورد ضرب و شتم نیروهای پلیس این کشور قرار گرفت را ببینید.

ابر آروان

آخرین عناوین