آتش گرفتن موتور سیکلت هنگام ضدعفونی

گروه ویدئو الف،   3990313060

موتور و موتورسوار در هند هنگام ضدعفونی شدن توسط مامور ضدکرونا آتش گرفتند.

ابر آروان

آخرین عناوین