ابراز نگرانی مجدد وزیر بهداشت از گسترش کرونا

گروه ویدئو الف،   3990312116

وزیر بهداشت بار دیگر از اینکه این روزها مردم و برخی از مسئولان کرونا را جدی نمی گیرند ؛ ابراز نگرانی کرد .

ابر آروان

آخرین عناوین