رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر زده شد!

گروه ویدئو الف،   3990312059

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران: در ۳ روز اخیر مصرف آب ۲۰ درصد افزایش یافته است.

ابر آروان

آخرین عناوین