آتش سوزی در بوستان ولایت - تهران

گروه عکس الف،   3990312057

فضای سبز پشت بوستان ولایت دچار آتش سوزی شده و نیرو‌های آتش نشانی به اطفای حریق پرداختند.

آتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهرانآتش سوزی در بوستان ولایت - تهران
ابر آروان

آخرین عناوین