اجرای دیدنی پسران دهه هشتادی در برنامه عصر جدید

گروه ویدئو الف،   3990312040

گروه نسل‌جدید، ششمین اجرای قسمت دوازدهم از دور مقدماتی فصل دوم را اجرا کردند. این گروه که هیچ کدام اطلاعاتی درباره موسیقی ندارند و تنها با تمرین توانستند این قطعه را اجرا کنند، ۴ رای سفید را برای خود کسب کردند و در نهایت به فینال عصر جدید راه یافتند.

ابر آروان

آخرین عناوین