زباله‌گردی زیر سایه کرونا

گروه عکس الف،   3990310105

آنهایی که اندک روزی خود را در لابه لای زباله‌ها جستجو می‌کنند، همچنان بدون کمترین وسیله حفاظتی به روال همیشه زباله‌گردی‌شان را انجام می دهند. شاید فقط تعداد اندکی از آنها ماسک یا دستکش داشته باشند؛ برخی‌ها نیز دستکش دارند و با وجود آلودگی بسیار آن را به صورت‌های خسته خود مالیده و گویی کرونا اصلاً وجود ندارد.

زباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونازباله‌گردی زیر سایه کرونا
ابر آروان

آخرین عناوین